Активи 

 

биологија   
верска настава   

верска наставаВесић Младен
верска наставаПетровић Сандравладање   
географија   

географијаСпирковић Мирјанаграђанско васпитање   

грађанско васпитањеМарковић Весна
грађанско васпитањеСтевановић Маја
грађанско васпитањеМаксимовић Наилаенглески језик   

енглески језикЦрногорац Тамара
енглески језикТрумпић Душанизабрани спорт   

изабрани спортМандинић Биљанаинформатика   

информатикаРадовановић Зоркаисторија   

историјаБрун Милошликовна култура   

ликовна култураТомљеновић Зоранматематика   

математикаШелић Чедомирмузичка култура   

музичка култураДражић ЉиљанаНародна традиција   
немачки језик   
од играчке до рачунара   
природа и друштво   
руски језик   
Свакодневни живот у прошлости   
Свет око нас   
српски језик   

српски језикМарковић Весна
српски језикСтевановић Мајатехничко и информатичко образовање   

техничко и информатичко образовањеГошевски Милетехничко образовање   

техничко образовањеДелић Томиславфизика   
физичко васпитање   

физичко васпитањеРадочај Николахемија   
Цртање, сликање, вајање   
чувари природе   
 

 

Др Александра Костића 1-7   Београд   011/3619-713 


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions