Најважнија ставка која утиче на уписивање у жељену школу је укупан број бодова, који је остварен у току школовања и на завршном испиту. Максималан број бодова у току школовања је 70, док  је на завршном испиту износи 30 бодова. Додатни бодови се могу остварити успехом на републичком такмичењу у осмом разреду, освајањем једног од три прва места.

Почевши од уписа у школску 2016/17. годину матуранти ће морати да скупе најмање 50 бодова како би могли да упишу средњу школу у трајању од четири године. Ученици који не буду имали овај број бодова, моћи ће да упишу трогодишњу средњу школу. 

 

 

 

Др Александра Костића 1-7   Београд   011/3619-713 


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions